ondernemer - filosoof - sportman - schrijver

Arjen Lievers

“Ik kan me niet voorstellen dat er iets meer rust, zelfvertrouwen en levenskracht geeft en tegelijkertijd zo levensvervullend is als het toepassen van de kennis van de Vijf Biologische Wetten in jouw leven” 

een nieuwe levenswetenschap

German New Medicine®

“Het onderscheid tussen de psyche, de hersenen en de organen is louter academisch.
In werkelijkheid zijn ze één.”

– Dr. Ryke Geerd Hamer

Hier sta ik voor (op)

Software - Onderwijs - waarheid

Nieuw onderwijs

DataCare ontwikkelt EduMaps. EduMaps is een elektronische leeromgeving voor een nieuwe vorm van onderwijs. Ieder kind een eigen route. De online leerroutes en lessen (EduMaps en LessPapers) kunnen worden gedeeld via de EduMap Store.

The courage to be yourself

Een platform, in oprichting, voor nieuwe ideeën en zienswijzen, betekenisvolle onderwerpen en inspiratie voor leerlingen, studenten en teams binnen onderwijs, jeugdzorg en gezondheidszorg.

German New Medicine®

In 2011 stuitte ik op de ontdekkingen van Dr. Ryke Geerd Hamer. Over het hoe en waarom schrijf ik in mijn boek Wessel. Sindsdien bestudeer ik de German New Medicine® intensief. Ik maak onderdeel uit van het LGNM Teacher Team en ik onderhoud de website www.germaansegeneeskunde.nl.

"Het boek Wessel neemt je mee naar onvoorstelbare werkelijkheden"

Twee broers. Twee zoektochten.

Wessel

Wessel is een jongen die opgroeit in de vergadering van gelovigen. Als hij volwassen wordt neemt hij afscheid van deze streng christelijke geloofsgemeenschap. Hij vindt zijn weg in ‘de wereld’ en maakt al zijn dromen waar, totdat hij geconfronteerd wordt met kanker.

Wessel is ook het verhaal van Arjen, zijn oudste broer, die van dichtbij getuige is hoe Wessel niet terugkeert naar de loopgraven van zijn jeugd, maar het heft juist in eigen handen neemt en daardoor extra jaren krijgt. Het dwingt Arjen tot een zoektocht. Waarom werd Wessel ziek? En waarom werd hij niet meer beter? De antwoorden die Arjen vindt maken Wessel tot een onthullend en openhartig boek, dat uiteindelijk gaat over twee vrienden die een vrije val maken, naar een andere wereld dan die van u.

N.B.: Het boek Wessel is een ‘GNM-patiëntencasus’ in romanvorm. Natuurlijk hoop ik dat het in veel boekenkasten komt te staan, omdat het zo’n mooie intro is op German New Medicine®. Omdat het verhaal van Wessel en de kennis die in dit boek beschreven staat zo belangrijk is stel ik het ook als PDF gratis beschikbaar. 

Interview met Jorn Luka

The Trueman Show

Op 5 januari 2022 interviewde Jorn Luka mij over mijn zoektocht die uiteindelijk leidde tot German New Medicine® (GNM). Er zullen mensen zijn die dit interview mooi vinden en er zullen mensen zijn die er misschien wel aanstoot aan nemen. Daar hou ik rekening mee. Als het waar is waarover ik spreek, dan zit deze wereld idd. totaal anders in elkaar dan de meeste mensen denken. Laat het maar blijken.

“Het is mijn hoop dat iedere leerling en student die ons onderwijssysteem verlaat de moed en de durf heeft om hetgeen hem werd geleerd kritisch te onderzoeken en, wanneer het hem anders dunkt, daar vrijuit over te spreken.”

De piramide van de hiërarchie van het debat

Don't hate. debate.

De Amerikaanse poëet Walt Whitman schreef in zijn dichtbundel Leaves of Grass: “Re-examine all you have been told in school or church or in any book, and dismiss whatever insults your own soul“. Met die quote begint ook het Wesselboek, want dit is exact wat ik in de afgelopen 10 jaar heb gedaan. 

Ik baseer het Wesselboek en mijn blogs op de wetenschappelijke ontdekkingen van Dr. Ryke Geerd Hamer. Om dat te doen moest ik veel van wat ik ooit leerde van de hand doen, omdat het mijn ziel gedurende mijn zoektocht daadwerkelijk begon te beledigen. Wat Dr. Hamer aantoonde bleek waar, wat ik had geleerd bleek niet waar. Ik begrijp dat deze kennis voor diegene die hier voor het eerst mee in aanraking komt soms confronterend kan zijn. Desondanks vraag ik u om, bij uw bedenkingen en reacties op mijn schrijven, de hiernaast genoemde treden van de hiërarchie van het debat in acht te nemen. 

Lezing - Training - Coaching

Naast mijn bedrijf DataCare is de GNM een grote passie van mij. Ik verzorg trainingen, lezingen en workshops aan groepen, instellingen en bedrijven.

GNM-studiegroep

Ik bereid een GNM-studiegroep voor waarbinnen we ons één avond per maand verdiepen in een bepaald GNM-thema, orgaan, kiemblad of ander onderwerp.

Via deze website hou ik u daaromtrent op de hoogte.

Publiek

Een (interactieve) lezing of dagworkshop over de Vijf Biologische Wetten of een specifiek onderwerp binnen de GNM. Maak kennis met een nieuwe realiteit, waarin de psyche, de hersenen en de organen drie uitingen zijn van één en hetzelfde.

Het resulteert in een begrip van ziekte zonder angst en paniek.

Onderwijs/Zorg

Leer de biologische code van onze hersenen te lezen en ontwikkel een nieuwe, bio-logische kijk op ziektes (overlevingsprogramma's) en gedragsproblemen (overlevingsgedrag) binnen jouw doelgroep.

Er zal een wereld voor je open gaan.

Bedrijven

"A business that makes nothing but money is a poor business" (Henry Ford).

De Natuurwetten voegen een nieuwe dimensie toe aan het leven van de ondernemer, maar ook aan de vele facetten van de onderneming, zoals betekenisvol ondernemen en de preventie van ziekteverzuim.

Basso walks

Korte Vlogs en Blogs over German New Medicine® – GNM – Germaanse Geneeskunde
… en meer

" Go on doing with your pen what in other times men have done with their swords."
— Thomas Jefferson (In a letter to Thomas Paine)

css.php

Contact

Ik ben geen therapeut en ik heb geen praktijk. Ik consulteer geen cliënten. Ik onderhoud de website www.germaansegeneeskunde.nl en ik verzorg ik lezingen over de GNM.
Wanneer u een lezing of dagworkshop door mij wilt laten verzorgen, laat dan uw gegevens achter. Ik neem dan contact met u op.

Germaanse Geneeskunde

Disclaimer

Te staan voor de waarheid van de Vijf Biologische Wetten is een kwestie van sociale verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor de mensheid. Hier is geen speciale toestemming voor nodig!  Pogingen om de ontdekkingen van Dr. Hamer te politiseren of te monopoliseren gaan voorbij aan de bedoeling van mijn website, aan de ware geest van GNM en aan een wereldwijd bloeiende beweging.

Wandelen met Basso
Marathon van Berlijn

Ik werd op mijn 22e als zij-instromer toegelaten tot de Pabo in Doetinchem. Tot dan toe was ik industrieel uitbener op een vleesverwerkingsbedrijf, zonder vooropleiding. Na de Pabo heb ik me ingeschreven voor de studie Geschiedenis op de Universiteit van Nijmegen. Om die studie te bekostigen werkte ik op een onderwijsinstituut, waar ik middelbare scholieren begeleidde. Ik begon me daar ook bezig te houden met de doorontwikkeling en verkoop van een leerlingvolgsysteem voor Speciaal Onderwijs. Al snel kreeg ik de kans om de software-afdeling van dat instituut over te nemen. Ik besloot toen om mijn studie Geschiedenis af te breken en werd de eigenaar van DataCare. Geschiedenis bleef een passie van me, maar dan wel de “geheime geschiedenis”, waar je de ware oorzaken van gebeurtenissen vindt.

Door heel hard te werken werd DataCare rond 2008 uiteindelijk leider in de markt van het Speciaal Onderwijs, maar toen onze toenmalige applicatie “end of life” was vond ik het moeilijk om een goede opvolger te maken. Bovendien werd mijn broer in die periode ziek, waardoor mijn aandacht zich steeds meer richtte op het onderwerp “ziekte en gezondheid”. Na zijn overlijden begon ik steeds meer te lezen, deed verschillende Boeddhistische Sesshins en reisde over de wereld om verder te studeren. En terwijl mijn geldelijke “eigen vermogen” steeds minder werd, werd een ander eigen vermogen steeds groter. Maar dan een vermogen dat ECHT is. Ik ontwikkelde een nieuw begrip van wie wij zijn als mens, schreef het boek Wessel en kreeg een nieuwe bedoeling met mijn bedrijf DataCare.

In 2017 werd ik lid van het Learning GNM Teacher Team van Caroline Markolin PhD en besteedde ik veel tijd aan de vertaling van Caroline’s website naar www.germaansegeneeskunde.nl, de domeinnaam die ik erfde van Bert van Grondelle, waar ik ook verschillende GNM-seminars bij heb gevolgd. Langzamerhand verlegde ik mijn focus weer terug naar DataCare en stuurde ik, met een nieuwe visie en nieuwe energie, de ontwikkeling aan van een nieuwe generatie software; EduMaps, een applicatie waar leerlingen in een eigen ritme leerroutes kunnen bewandelen. Ook zijn we met EduMaps minder afhankelijk van de standaardboekjes en daarmee van het “standaardverhaal”, omdat scholen zelf hun content, leermiddelen en lessen kunnen koppelen. Dit stelt ons in staat om ook te verwijzen naar alternatieve en nieuwe zienswijzen, over bepaalde onderwerpen. En dat is hard nodig!

Met de Authentic Living Academy probeer ik hetzelfde te bereiken voor docenten als wat ik met EduMaps voor leerlingen doe: een platform creëren waar alternatieve en nieuwe zienswijzen voor het Onderwijs en de Jeugdzorg een kans krijgen.

Arjen Lievers

December 2020