Arjen Lievers

ondernemer – filosoof – sportman – schrijver

Re-examine all you have been told in school or church or in any book, and dismiss whatever insults your own soul

~ Walt Whitman

DataCare ontwikkelt EduMaps. EduMaps is en elektronische leeromgeving die een nieuwe vorm van onderwijs mogelijk maakt. Met EduMaps bewandelt iedere leerling per vak een eigen leerroute. Leerroutes en lessen (“EduMaps”) die scholen en instellingen hebben gemaakt kunnen onderling met elkaar worden gedeeld, via de EduMap Store.

De Authentic Living Academy is een platform, in oprichting, om nieuwe ideeën en zienswijzen te implementeren in Onderwijs, Jeugdzorg en Gezondheidszorg. 

Binnenkort meer info. 

German New Medicine® is een nieuwe kijk op ziekte en gezondheid. Ik maak onderdeel uit van het LGNM Teacher Team van Caroline Markolin, Ph.D. en ik onderhoud de website  www.germaansegeneeskunde.nl.

Over het boek Wessel

Wessel is een jongen die opgroeit in de vergadering van gelovigen. Als hij volwassen wordt neemt hij afscheid van deze streng christelijke geloofsgemeenschap. Hij vindt zijn weg in ‘de wereld’ en maakt al zijn dromen waar, totdat hij geconfronteerd wordt met kanker.

Wessel is ook het verhaal van Arjen, zijn oudste broer, die van dichtbij getuige is hoe Wessel niet terugkeert naar de loopgraven van zijn jeugd, maar het heft juist in eigen handen neemt en daardoor extra jaren krijgt. Het dwingt Arjen tot een zoektocht. Waarom werd Wessel ziek? En waarom werd hij niet meer beter? De antwoorden die Arjen vindt maken Wessel tot een onthullend en openhartig boek, dat uiteindelijk gaat over twee vrienden die een vrije val maken, naar een andere wereld dan die van u.

N.B.: Het boek Wessel is een ‘GNM-patiëntencasus’ in romanvorm. Natuurlijk hoop ik dat het in veel boekenkasten komt te staan, omdat het zo’n mooie intro is op German New Medicine®. Omdat het verhaal van Wessel en de kennis die in dit boek beschreven staat zo belangrijk is stel ik het ook als PDF gratis beschikbaar. 

"Het boek Wessel neemt je mee naar onvoorstelbare werkelijkheden"

Interview met Jorn Luka

Op 6 januari interviewde Jorn Luka mij over mijn zoektocht die uiteindelijk leidde tot German New Medicine (GNM). Er zullen mensen zijn die dit interview mooi vinden en er zullen mensen zijn die er misschien wel aanstoot aan nemen. Daar hou ik rekening mee. Als het waar is waarover ik spreek, dan zit deze wereld idd. totaal anders in elkaar dan de meeste mensen denken. Laat het maar blijken.

“Het is mijn hoop dat ieder kind, leerling en student die ons onderwijssysteem verlaat de moed en de durf heeft om hetgeen hem/haar werd geleerd kritisch te onderzoeken en, wanneer het hem/haar anders dunkt, daar vrijuit over te spreken.”

Training / Lezing / Voordracht

Knowledge is power ~ Sir Francis Bacon

Ik heb geen praktijk en ik zie geen cliënten. Wel verzorg ik af en toe trainingen en lezingen over de GNM, aan een gezelschap of studiegroep, community, aan scholen, instellingen voor gezondheidszorg, bedrijven, etc. Voor de mogelijkheden en invulling daaromtrent kun je contact met me opnemen, via één van de kanalen helemaal onderaan deze website. 

Basso walks

Korte Vlogs en Blogs over German New Medicine® – GNM – Germaanse Geneeskunde

Video afspelen

14 Maart 2022

#8 De helingsfase

Een korte uitleg over de helingsfase van een Biologische Speciaalprogramma.

4:01 minuten

Video afspelen

18 Februari 2022

#7 De nierverzamelbuizen

Een korte uitleg over de reden waarom angst een medische situatie snel kan doen escaleren:

  • allergische reacties (huiduitslag, hoestaanvallen, diarree) zijn intenser;
  • ontstekingen worden ernstiger;
  • artritis gerelateerde aandoeningen zijn pijnlijker door de toegenomen zwelling;
  • bij waterretentie wordt artritis jicht;
  • bronchitis wordt longontsteking.

Voor meer informatie zie de Nieren en Blaas. #oligurie #anurie 

5:01 minuten

Video afspelen

4 Februari 2022

#6 Biologisch denken

Een uitleg over de reden waarom de één deze symptomen ontwikkelt, de ander wellicht andere, en dan nog weer iemand die niet ziek wordt. 

Voor meer informatie zie de Eerste Biologische Wet. #geslacht #handigheid #hormoonstatus #perceptie 

4:37 minuten

26 Januari 2022

#5 Handigheid

In The Trueman Show vertel ik over een “totaalbiologie” (GNM) die mij op een andere manier leerde kijken naar ziekte en gezondheid, namelijk dat onze organen allemaal een aansturingsrelais hebben in de hersenen en dat “veranderingen” in die organen, die wij ziekte noemen, geen fouten of ontsporingen zijn, maar dat ze bio-logisch zijn. Ze ontstaan door stressvolle gebeurtenissen – soms trauma’s – en hebben uiteindelijk slechts één doel: de overleving van het individu (of van de groep). Deze kennis stelt het “probleemgedrag” van onze organen (lees: symptomen) in een totaal ander daglicht en dat geldt ook voor de psyche. En dat geldt dus ook voor symptomen en “probleemgedrag” bij onze kinderen!

De basale uitgangspunten van deze nieuwe inzichten kan een ieder bij zichzelf en in zijn/haar omgeving controleren. Dat deed ik ook, alvorens ik hiermee naar buiten durfde te treden. Zo liep ik een aantal jaren geleden mee met een OVM-cursustraject op een school. De ontwikkelingspsycholoog vertelde dat de lateraliteit bij kinderen zich ergens tussen het derde en vierde levensjaar begint te ontwikkelen. Echter juist op dat moment had ik vanuit mijn nieuwe kennis geleerd dat de biologische handigheid – een belangrijk gegeven in de diagnose – wordt bepaald op het moment van de conceptie! Dat zou betekenen dat de lateraliteit niet wordt BEPAALD op de leeftijd die de ontwikkelingspsycholoog noemde, maar dat die zich dan begint te UITEN. Dit zouden we o.a. kunnen verifiëren aan de hand van een ééneiige tweeling, waarvan de één rechtshandig en de ander linkshandig (gepoold) moet zijn.

Eenmaal thuis bekeek ik de uitslagen van Roland Garros. “Hé, Kiki Bertens gewonnen van Pliskova? Die staat toch heel hoog?” “Nee”, zei mijn vrouw (een tenniskenner), dit is haar tweelingzus, die staat niet eens in de top 100”. “Oh … Is één van beide links en de ander rechts?” “Ja! Hoe weet jij dat?”

 

2:00 minuten

Video afspelen

21 Januari 2022

#4 Morbus Crohn

Een korte uitleg over één van de biologische speciaalprogramma’s van de dunne darm, te weten de “ziekte van Crohn”. #crohn #ziektevancrohn #onverteerbaarbrokconflict #helingsfase

Voor meer informatie zie Morbus Crohn

4:18 minuten

Video afspelen

16 Januari 2022

#3 De Opperhuid

Een korte uitleg over het biologische speciaalprogramma van de opperhuid. #koortslip #psoriasis #eczeem #neurodermitis 

Voor meer informatie zie https://www.germaansegeneeskunde.nl/huid/

4:12 minuten

Video afspelen

11 Januari 2022

#2 Het LGNM Teacherteam

Een korte uitleg van het Learning GNM Teachterteam, onder leiding van Caroline Markolin, Ph.D, waar ik onderdeel van uitmaak. Iedere 4 weken vergaderen wij via Zoom. We bespreken dan onze GNM gerelateerde vragen, actuele gebeurtenissen en casussen. Heel leerzaam!

Ps. “Witterung” = Duits voor opletten voor een gevaar dat dreigt. De volgende Basso Walk dan verder met de inhoud! 

2:20 minuten

Video afspelen

5 Januari 2022

#1 De bubbelnetkoker

German New Medicine® is een revolutionair nieuwe kijk op ziekte en gezondheid, die werd ontdekt door Dr. Ryke Geerd Hamer

Een korte intro op de Basso Walks. De volgende keer met microfoon en selfiestick 🙂

4:45 minuten

© Copyright 2022 arjen lievers

css.php

Germaanse Geneeskunde

Disclaimer

Te staan voor de waarheid van de Vijf Biologische Wetten is een kwestie van sociale verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor de mensheid. Hier is geen speciale toestemming voor nodig!  Pogingen om de ontdekkingen van Dr. Hamer te politiseren of te monopoliseren gaan voorbij aan de bedoeling van mijn website, aan de ware geest van GNM en aan een wereldwijd bloeiende beweging.

Wandelen met Basso
Marathon van Berlijn

Ik werd op mijn 22e als zij-instromer toegelaten tot de Pabo in Doetinchem. Tot dan toe was ik industrieel uitbener op een vleesverwerkingsbedrijf, zonder vooropleiding. Na de Pabo heb ik me ingeschreven voor de studie Geschiedenis op de Universiteit van Nijmegen. Om die studie te bekostigen werkte ik op een onderwijsinstituut, waar ik middelbare scholieren begeleidde. Ik begon me daar ook bezig te houden met de doorontwikkeling en verkoop van een leerlingvolgsysteem voor Speciaal Onderwijs. Al snel kreeg ik de kans om de software-afdeling van dat instituut over te nemen. Ik besloot toen om mijn studie Geschiedenis af te breken en werd de eigenaar van DataCare. Geschiedenis bleef een passie van me, maar dan wel de “geheime geschiedenis”, waar je de ware oorzaken van gebeurtenissen vindt.

Door heel hard te werken werd DataCare rond 2008 uiteindelijk leider in de markt van het Speciaal Onderwijs, maar toen onze toenmalige applicatie “end of life” was vond ik het moeilijk om een goede opvolger te maken. Bovendien werd mijn broer in die periode ziek, waardoor mijn aandacht zich steeds meer richtte op het onderwerp “ziekte en gezondheid”. Na zijn overlijden begon ik steeds meer te lezen, deed verschillende Boeddhistische Sesshins en reisde over de wereld om verder te studeren. En terwijl mijn geldelijke “eigen vermogen” steeds minder werd, werd een ander eigen vermogen steeds groter. Maar dan een vermogen dat ECHT is. Ik ontwikkelde een nieuw begrip van wie wij zijn als mens, schreef het boek Wessel en kreeg een nieuwe bedoeling met mijn bedrijf DataCare.

In 2017 werd ik lid van het Learning GNM Teacher Team van Caroline Markolin PhD en besteedde ik veel tijd aan de vertaling van Caroline’s website naar www.germaansegeneeskunde.nl, de domeinnaam die ik erfde van Bert van Grondelle, waar ik ook verschillende GNM-seminars bij heb gevolgd. Langzamerhand verlegde ik mijn focus weer terug naar DataCare en stuurde ik, met een nieuwe visie en nieuwe energie, de ontwikkeling aan van een nieuwe generatie software; EduMaps, een applicatie waar leerlingen in een eigen ritme leerroutes kunnen bewandelen. Ook zijn we met EduMaps minder afhankelijk van de standaardboekjes en daarmee van het “standaardverhaal”, omdat scholen zelf hun content, leermiddelen en lessen kunnen koppelen. Dit stelt ons in staat om ook te verwijzen naar alternatieve en nieuwe zienswijzen, over bepaalde onderwerpen. En dat is hard nodig!

Met de Authentic Living Academy probeer ik hetzelfde te bereiken voor docenten als wat ik met EduMaps voor leerlingen doe: een platform creëren waar alternatieve en nieuwe zienswijzen voor het Onderwijs en de Jeugdzorg een kans krijgen.

Arjen Lievers

December 2020