Arjen Lievers is ondernemer, filosoof, sportman en schrijver

Re-examine all you have been told in school or church or in any book, and dismiss what insults your soul

Walt Whitman

DataCare ontwikkelt EduMaps, een elektronische leeromgeving die een nieuwe vorm van onderwijs mogelijk maakt. Met EduMaps bewandelt iedere leerling een eigen leerroute. Zie ook de EduMapStore. Take the next map!

De Authentic Living Academy is een platform, in oprichting, voor persoonlijke ontwikkeling en om vernieuwende ideeën en zienswijzen te implementeren in het Onderwijs, Jeugdzorg en Gezondheidszorg.

German New Medicine® is een nieuwe kijk op ziekte en gezondheid. Ik maak sinds 2018 onderdeel uit van het Learning GNM Teacher Team van Caroline Markolin Ph.D. en ik onderhoud de website www.germaansegeneeskunde.nl.

Over het boek Wessel

Wessel is een jongen die opgroeit in de vergadering van gelovigen. Als hij volwassen wordt neemt hij afscheid van deze streng christelijke geloofsgemeenschap. Hij vindt zijn weg in ‘de wereld’ en maakt al zijn dromen waar, totdat hij geconfronteerd wordt met kanker.

Wessel is ook het verhaal van Arjen, zijn oudste broer, die van dichtbij getuige is hoe Wessel niet terugkeert naar de loopgraven van zijn jeugd, maar het heft juist in eigen handen neemt en daardoor extra jaren krijgt. Het dwingt Arjen tot een zoektocht. Waarom werd Wessel ziek? En waarom werd hij niet meer beter? De antwoorden die Arjen vindt maken Wessel tot een onthullend en openhartig boek, dat uiteindelijk gaat over twee vrienden die een vrije val maken, naar een andere wereld dan die van u.

N.B.: Het boek Wessel is een ‘GNM-patiëntencasus’ in romanvorm. Natuurlijk hoop ik dat het in vele boekenkasten komt te staan, omdat het zo’n mooie intro is op German New Medicine®. Omdat de kennis die in Wessel beschreven staat zo belangrijk is stel ik het ook als PDF gratis beschikbaar. 

"Het boek Wessel neemt je mee naar onvoorstelbare werkelijkheden"

Blogs op mijn LinkedIn

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen ...

Look deep into nature and then you will understand everything better ~ Einstein

Het Roger Bannister Effect

Mind is everything. What we think we become ~ Buddha

Take the next MAP!

Re-examine all you have been told ~ Whalt Whitman

Contact & Social media

arjen@arjenlievers.nl

css.php