zelfstandig ondernemer – filosoof – sportman – schrijver

Arjen Lievers

“Ik kan me niet voorstellen dat er iets meer autonomie, zelfvertrouwen en levenskracht geeft en tegelijkertijd zo levensvervullend is als het toepassen van de Biologische Wetten van de GNM in jouw leven” 

Een nieuwe levenswetenschap

German New Medicine®

“Het onderscheid tussen de psyche, de hersenen en de organen is louter academisch. In werkelijkheid zijn ze één.”

 

– Dr. Ryke Geerd Hamer

 

Een nieuwe vorm van onderwijs

Met mijn softwarebureau DataCare ontwikkelen wij EduMaps. Met EduMaps bewandelt iedere leerling of student PER VAK een eigen leerroute! De online routes en lessen (EduMaps en LessPapers) kunnen door EduMaps-gebruikers ZELF worden gemaakt en onderling met elkaar worden gedeeld via de EduMap Store. Op die manier laten we ons niet meer alles aandragen, maar maken we juist gebruik van de wisdom of the crowd en nemen we de autonomie over ons onderwijs - en daarmee over onszelf - terug.

School for Authentic Living

Een platform, in oprichting, voor nieuwe ideeën en zienswijzen, betekenisvolle onderwerpen en inspiratie voor leerlingen, studenten en teams binnen onderwijs, jeugdzorg en gezondheidszorg.

German New Medicine®

In 2011 stuitte ik op de ontdekkingen van Dr. Ryke Geerd Hamer. Over het hoe en waarom schrijf ik in mijn boek Wessel. Sindsdien bestudeer ik de German New Medicine® intensief. Ik maak onderdeel uit van het LGNM Teacher Team en ik onderhoud de website www.germaansegeneeskunde.nl.

"Het boek Wessel neemt je mee naar onvoorstelbare werkelijkheden"

Twee broers. Twee zoektochten. 

Wessel

Wessel is een jongen die opgroeit in de vergadering van gelovigen. Als hij volwassen wordt neemt hij afscheid van deze streng christelijke geloofsgemeenschap. Hij vindt zijn weg in ‘de wereld’ en maakt al zijn dromen waar, totdat hij geconfronteerd wordt met kanker.

Wessel is ook het verhaal van Arjen, zijn oudste broer, die van dichtbij getuige is hoe Wessel niet terugkeert naar de loopgraven van zijn jeugd, maar het heft juist in eigen handen neemt en daardoor extra jaren krijgt. Het dwingt Arjen tot een zoektocht. Waarom werd Wessel ziek? En waarom werd hij niet meer beter? De antwoorden die Arjen vindt maken Wessel tot een onthullend en openhartig boek, dat uiteindelijk gaat over twee vrienden die een vrije val maken, naar een andere wereld dan die van u.

N.B.: Het boek Wessel is een ‘GNM-patiëntencasus’ in romanvorm. Ik hoop dat het in vele boekenkasten komt te staan, omdat het zo’n mooie intro is op German New Medicine®Omdat het verhaal van Wessel en de kennis die in dit boek beschreven staat zo belangrijk is stel ik het ook als PDF gratis beschikbaar. 

Wat zeggen lezers over het Wesselboek?

Het is een fantastisch boek, de mooiste inleiding naar de Germaanse Nieuwe Geneeskunde van Ryke Geerd Hamer die ik heb gelezen.
Jan S.
Hallo Arjen, Ik wil graag een reactie geven op je boek "Wessel". Inmiddels heb ik het boek uit. Prachtig geschreven. Ik heb het in één ruk uitgelezen, wat indrukwekkend en ook verdrietig eigenlijk het verhaal van je broer en jou. De (emotionele) reis die jullie gemaakt hebben..... Maar tegelijkertijd ongelooflijk bijzonder welke wending deze ervaring heeft gekregen. Ook is er veel herkenning dat een ziekte een emotionele oorzaak heeft. Dit herken ik bij mezelf en ik ben er (ondanks het dringende advies van mijn huisarts) zonder medicatie van hersteld. Nogmaals veel dank voor het schrijven van Wessel. Warme groet Dagmar 🎶
Dagmar B.
Het verhaal van Wessel, en ook het jouwe, heeft me diep getroffen. Ik herken er zoveel in!
Herriëtte v R.
Goedemorgen Arjen Gisteravond aan je boek begonnen en bijna uitgelezen........... Ik denk dat ik nog een aantal boeken kado wil doen...... ik plaats een nieuwe bestelling. Hartelijke groet
Germa K.
Hoi Arjen, Ik heb het boek ontvangen. Ik ben ongeveer op de helft, en ik vind het nu al een mooi boek! Ik ben je erg dankbaar dat ik dankzij jou in aanraking ben gekomen met de Germaanse geneeskunde, er is een wereld voor mij opengegaan.
Lynn T.

De Hiërarchie Van Het Debat

Don't Hate. Debate.

De Amerikaanse poëet Walt Whitman schreef het volgende in zijn dichtbundel Leaves of Grass: “Re-examine all you have been told in school or church or in any book, and dismiss whatever insults your own soul“. Met deze quote begint ook het Wesselboek, want dit is exact wat ik in de afgelopen 10 jaar heb gedaan. 

Ik baseer het Wesselboek en mijn blogs op de wetenschappelijke ontdekkingen van Dr. Ryke Geerd Hamer. Gaandeweg moest ik veel van wat ik ooit leerde van de hand doen, omdat het mijn ziel daadwerkelijk begon te beledigen. Wat Dr. Hamer aantoonde over ziekte en gezondheid bleek waar, wat ik daarover in de schoolboeken had geleerd bleek niet waar. 

Ik begrijp dat deze kennis voor diegene die hier voor het eerst mee in aanraking komt soms confronterend kan zijn. Desondanks vraag ik u om, bij uw bedenkingen en reacties op mijn schrijven, de hiernaast genoemde treden van de hiërarchie van het debat in acht te nemen. 

The Trueman Show

Podcast met Jorn

Op 6 januari 2022 had ik een gesprek met Jorn Luka  over het verlies van mijn broer Wessel en de zoektocht naar antwoorden op mijn vragen, die uiteindelijk leidden tot German New Medicine® (GNM). Er zullen mensen zijn die deze podcast mooi vinden en er zullen mensen zijn die er misschien wel aanstoot aan nemen. Daar hou ik rekening mee. Als het waar is waarover ik spreek, dan zit deze wereld idd. totaal anders in elkaar dan de meeste mensen denken. Laat het maar blijken.

 

Het is mijn hoop dat ieder kind, leerling en student die ons onderwijssysteem verlaat de moed en de durf heeft om hetgeen hem/haar werd geleerd kritisch te onderzoeken en, wanneer het hem/haar anders dunkt, daar vrijuit over te spreken.

Lezing

Wilt u mij uitnodigen voor een lezing met betrekking tot een onderwerp binnen de GNM? Neem dan contact met me op. 

Basso walks

Korte Vlogs en Blogs over German New Medicine® – GNM – Germaanse Geneeskunde
… en meer

" Go on doing with your pen what in other times men have done with their swords."

— Thomas Jefferson (In a letter to Thomas Paine)

css.php

Germaanse Geneeskunde

Disclaimer

Te staan voor de waarheid van de Vijf Biologische Wetten is een kwestie van sociale verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor de mensheid. Hier is geen speciale toestemming voor nodig!  Pogingen om de ontdekkingen van Dr. Hamer te politiseren of te monopoliseren gaan voorbij aan de bedoeling van mijn website, aan de ware geest van GNM en aan een wereldwijd bloeiende beweging.

Wandelen met Basso
Marathon van Berlijn

Ik werd op mijn 22e als zij-instromer toegelaten tot de Pabo in Doetinchem. Tot dan toe was ik industrieel uitbener op een vleesverwerkingsbedrijf, zonder vooropleiding. Na de Pabo heb ik me ingeschreven voor de studie Geschiedenis op de Universiteit van Nijmegen. Om die studie te bekostigen werkte ik op een onderwijsinstituut, waar ik middelbare scholieren begeleidde. Ik begon me daar ook bezig te houden met de doorontwikkeling en verkoop van een leerlingvolgsysteem voor Speciaal Onderwijs. Al snel kreeg ik de kans om de software-afdeling van dat instituut over te nemen. Ik besloot toen om mijn studie Geschiedenis af te breken en werd de eigenaar van DataCare. Geschiedenis bleef een passie van me, maar dan wel de “geheime geschiedenis”, waar je de ware oorzaken van gebeurtenissen vindt.

Door heel hard te werken werd DataCare rond 2008 uiteindelijk leider in de markt van het Speciaal Onderwijs, maar toen onze toenmalige applicatie “end of life” was vond ik het moeilijk om een goede opvolger te maken. Bovendien werd mijn broer in die periode ziek, waardoor mijn aandacht zich steeds meer richtte op het onderwerp “ziekte en gezondheid”. Na zijn overlijden begon ik steeds meer te lezen, deed verschillende Boeddhistische Sesshins en reisde over de wereld om verder te studeren. En terwijl mijn geldelijke “eigen vermogen” steeds minder werd, werd een ander eigen vermogen steeds groter. Maar dan een vermogen dat ECHT is. Ik ontwikkelde een nieuw begrip van wie wij zijn als mens, schreef het boek Wessel en kreeg een nieuwe bedoeling met mijn bedrijf DataCare.

In 2017 werd ik lid van het Learning GNM Teacher Team van Caroline Markolin PhD en besteedde ik veel tijd aan de vertaling van Caroline’s website naar www.germaansegeneeskunde.nl, de domeinnaam die ik erfde van Bert van Grondelle, waar ik ook verschillende GNM-seminars bij heb gevolgd. Langzamerhand verlegde ik mijn focus weer terug naar DataCare en stuurde ik, met een nieuwe visie en nieuwe energie, de ontwikkeling aan van een nieuwe generatie software; EduMaps, een applicatie waar leerlingen in een eigen ritme leerroutes kunnen bewandelen. Ook zijn we met EduMaps minder afhankelijk van de standaardboekjes en daarmee van het “standaardverhaal”, omdat scholen zelf hun content, leermiddelen en lessen kunnen koppelen. Dit stelt ons in staat om ook te verwijzen naar alternatieve en nieuwe zienswijzen, over bepaalde onderwerpen. En dat is hard nodig!

Met de Authentic Living Academy probeer ik hetzelfde te bereiken voor docenten als wat ik met EduMaps voor leerlingen doe: een platform creëren waar alternatieve en nieuwe zienswijzen voor het Onderwijs en de Jeugdzorg een kans krijgen.

Arjen Lievers

December 2020