Hypathia

Dochter van Gnosis

De Griekse Hypatia (370 – 415 C.E.) was de dochter van Theon van Alexandrië, de laatst bekende leraar uit een eeuwenoude traditie van mysteriescholen. Theon was de hoofdmeester van het museum van Alexandrië, waar de muzen, de negen dochters van de “godin van het geheugen” een constante stroom van afstudeerders genereerden in de heilige wetenschappen van o.a. de astronomie, poëzie en geschiedenis.

Hypatia trad op 30-jarige leeftijd in de voetsporen van haar vader met een leerstoel in de Wiskunde, maar ze stond naast haar legendarische schoonheid ook bekend om haar meesterschap in de filosofie van Plato (philo = liefde, sophia = wijsheid) en door haar gave tot contact maken met het goddelijke, theurgie genaamd. Met haar leerling Synesius ontwikkelde ze een navigatiesysteem waarmee men de wereldzeeën bevoer. Hypatia was de “dochter van Gnosis”, de mystieke kennis van de goden. Tijdgenoten beschouwden haar als de incarnatie van Sophia zelf. In debat schitterde ze door haar surplus aan kennis, godsbesef en waardigheid.

Hypatia werd op 45 jarige leeftijd op brute wijze vermoord door een groep woedende Christenen. Volgens historici luidde de moord op Hypatia de donkere middeleeuwen in. Na het uitroeien van de gnostici, w.o. de Katharen in de Pyreneeën, volgde de kerstening van de natuurvolkeren in Europa, culminerend in het omhakken van de eik van de Germanen door de “heilige” Bonifatius. Volgens de nieuwe katholieke wereldorde, de zetel van de hedendaagse “wetenschap”, zat God niet in jezelf en belichaamde Hij niet de Natuur, maar oordeelde Hij vanuit een andere dimensie. Ziektes zouden niet worden veroorzaakt door verkeerde levensstijl en stress, maar door rondvliegende microben die zich willekeurig tegen je kunnen keren (niet vermoedende dat het de angst zelf was die dit nieuwe wereldbeeld bewaarheid maakte). De kennis over de scheppende kracht van onze gedachten, teleologie, verdween uit het curriculum, de mens wikt maar God beschikt. Verwondering, vertrouwen en potentieel als drijvende krachten om te leren werden vervangen door het religieuze belonen en straffen. 

Wij bevinden ons op dit moment op het dieptepunt van de gevolgen van de moord op Hypatia. Het lijkt allemaal hoogstaand, maar teveel mensen zijn niet gelukkig en vaak ziek. Het doorsnijden van onze intrinsieke connectie met de levende Moeder Aarde heeft van bijkans iedere muze, waaronder geneeskunde en onderwijs, een angstcultuur gemaakt. De hedendaagse wetenschap bedient zich op de meest fundamentele uitgangspunten van aannames en giswerk. Onderzoeken worden eenzijdig gefinancierd, dissidenten worden geëxcommuniceerd. Grote uitgeverijen dicteren hoe de wereld in elkaar zit, grote toetsbedrijven bewaken het narratief. Managers van grote besturen pronken met opbrengsten, selectief mutisme is een “stoornis”.

“Ons” (het is niet van ons) curriculum is mechanisch en fragmentarisch. Het maakt onze samenleving banaal en plat. De vakgebieden willen weer muzen worden. Meer van Hypatia. Meer van onszelf.

Facebook
Twitter
LinkedIn

css.php
Wandelen met Basso
Marathon van Berlijn

Ik werd op mijn 22e als zij-instromer toegelaten tot de Pabo in Doetinchem. Tot dan toe was ik industrieel uitbener op een vleesverwerkingsbedrijf, zonder vooropleiding. Na de Pabo heb ik me ingeschreven voor de studie Geschiedenis op de Universiteit van Nijmegen. Om die studie te bekostigen werkte ik op een onderwijsinstituut, waar ik middelbare scholieren begeleidde. Ik begon me daar ook bezig te houden met de doorontwikkeling en verkoop van een leerlingvolgsysteem voor Speciaal Onderwijs. Al snel kreeg ik de kans om de software-afdeling van dat instituut over te nemen. Ik besloot toen om mijn studie Geschiedenis af te breken en werd de eigenaar van DataCare. Geschiedenis bleef een passie van me, maar dan wel de “geheime geschiedenis”, waar je de ware oorzaken van gebeurtenissen vindt.

Door heel hard te werken werd DataCare rond 2008 uiteindelijk leider in de markt van het Speciaal Onderwijs, maar toen onze toenmalige applicatie “end of life” was vond ik het moeilijk om een goede opvolger te maken. Bovendien werd mijn broer in die periode ziek, waardoor mijn aandacht zich steeds meer richtte op het onderwerp “ziekte en gezondheid”. Na zijn overlijden begon ik steeds meer te lezen, deed verschillende Boeddhistische Sesshins en reisde over de wereld om verder te studeren. En terwijl mijn geldelijke “eigen vermogen” steeds minder werd, werd een ander eigen vermogen steeds groter. Maar dan een vermogen dat ECHT is. Ik ontwikkelde een nieuw begrip van wie wij zijn als mens, schreef het boek Wessel en kreeg een nieuwe bedoeling met mijn bedrijf DataCare.

In 2017 werd ik lid van het Learning GNM Teacher Team van Caroline Markolin PhD en besteedde ik veel tijd aan de vertaling van Caroline’s website naar www.germaansegeneeskunde.nl, de domeinnaam die ik erfde van Bert van Grondelle, waar ik ook verschillende GNM-seminars bij heb gevolgd. Langzamerhand verlegde ik mijn focus weer terug naar DataCare en stuurde ik, met een nieuwe visie en nieuwe energie, de ontwikkeling aan van een nieuwe generatie software; EduMaps, een applicatie waar leerlingen in een eigen ritme leerroutes kunnen bewandelen. Ook zijn we met EduMaps minder afhankelijk van de standaardboekjes en daarmee van het “standaardverhaal”, omdat scholen zelf hun content, leermiddelen en lessen kunnen koppelen. Dit stelt ons in staat om ook te verwijzen naar alternatieve en nieuwe zienswijzen, over bepaalde onderwerpen. En dat is hard nodig!

Met de Authentic Living Academy probeer ik hetzelfde te bereiken voor docenten als wat ik met EduMaps voor leerlingen doe: een platform creëren waar alternatieve en nieuwe zienswijzen voor het Onderwijs en de Jeugdzorg een kans krijgen.

Arjen Lievers

December 2020