Video afspelen

MS, epilepsie en de H uit ADHD

Biologisch leren denken IV

Voor een dier dat ergens niet aan kan ontsnappen biedt de natuur nog één laatste redmiddel: de doodligreflex. De meeste roofdieren zijn niet geïnteresseerd in een kadaver! Deze ultieme ontsnappingspoging gebeurt onbewust en wordt AANGESTUURD vanuit de motorische cortex. Leonardo da Vinci zei: “Nature has no effect without cause”.

Ook wij kunnen zo’n “motorisch conflict” ervaren, denk biologisch! Een foetus in de baarmoeder kan erg schrikken van het plotselinge lawaai van een staafmixer. Kinderen verstijven van angst als ze moeten worden vastgehouden voor een vaccinatie. Volwassenen worden “achtervolgd” door een deurwaarder of kunnen niet ontkomen aan een aanstaand faillissement of uitspraak van de rechter. Op dat moment kunnen ook bij ons spierzwakte of uitvalsverschijnselen van een bepaalde spier, spiergroep of van de totale musculatuur ontstaan. De dokter verdenkt al vrij snel op MS of ALS, met het gevaar dat het geschetste vooruitzicht van de ONVERMIJDELIJKE rolstoel wordt ervaren als een nieuw motorisch conflict, immers “aan deze prognose kan ik niet ontsnappen!”

Als het gevaar geweken is komt de motoriek plaatselijk (focale aanval) of generiek (grand mal aanval) hortend en stotend weer op gang, als een computer die opnieuw wordt opgestart, zie de video. De perceptie van de diagnose “epilepsie” doet ons echter opnieuw verstard staren in de ogen van de arts, als een konijn in de ogen van een buizerd, zie daar de negatieve spiraal. Terwijl vanuit biologisch oogpunt op dat moment het helings-oedeem uit het hersenrelais wordt gedreven dat de betreffende spiergroep AANSTUURT, met tonisch-clonische convulsies en snelle spiersamentrekkingen tot gevolg. Met andere woorden de spierkrampen of uitval na een hondenbeet of val, naar verluidt ontstaan door een “virus” dat hondsdolheid veroorzaakt (waar de tetanusspuit voor is), is in werkelijkheid het opnieuw opstarten van de betreffende spier of spiergroep, veroorzaakt door een motorisch conflict van niet kunnen ontsnappen aan de hond (benen) of het afweren van een val (armen).

De onbewuste herinnering aan de gebeurtenis triggert het biologische signaalpad opnieuw, incl. de epileptische aanval. In de verschillende spieren, maten, gedragingen en uitingsvormen daarvan herkennen we Parkinson, Huntington, hyperacusis, strabismus en nystagmus en het verklaart o.a. ook Restless Legs Syndroom en de H uit ADHD. Allen aangestuurd vanuit de motorische cortex. Schrikangstconflicten kunnen de strottenhoofdspieren verlammen, je kunt letterlijk sprakeloos zijn van angst.

Én je kunt sprakeloos zijn van de ware bedoeling van de natuur en welke implicaties dit heeft voor de geneeskunde en het onderwijs zoals we die vandaag nog kennen. Het idee achter “opbrengstgericht werken” is onnatuurlijk en anti-biologisch. Het heeft zelfs iets pervers, alsof het machines zijn. Kinderen reageren daarop. We behandelen dat alsof er iets met hún systeem niet goed is, terwijl er iets met óns systeem niet goed is.

De keizer is naakt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

css.php
Wandelen met Basso
Marathon van Berlijn

Ik werd op mijn 22e als zij-instromer toegelaten tot de Pabo in Doetinchem. Tot dan toe was ik industrieel uitbener op een vleesverwerkingsbedrijf, zonder vooropleiding. Na de Pabo heb ik me ingeschreven voor de studie Geschiedenis op de Universiteit van Nijmegen. Om die studie te bekostigen werkte ik op een onderwijsinstituut, waar ik middelbare scholieren begeleidde. Ik begon me daar ook bezig te houden met de doorontwikkeling en verkoop van een leerlingvolgsysteem voor Speciaal Onderwijs. Al snel kreeg ik de kans om de software-afdeling van dat instituut over te nemen. Ik besloot toen om mijn studie Geschiedenis af te breken en werd de eigenaar van DataCare. Geschiedenis bleef een passie van me, maar dan wel de “geheime geschiedenis”, waar je de ware oorzaken van gebeurtenissen vindt.

Door heel hard te werken werd DataCare rond 2008 uiteindelijk leider in de markt van het Speciaal Onderwijs, maar toen onze toenmalige applicatie “end of life” was vond ik het moeilijk om een goede opvolger te maken. Bovendien werd mijn broer in die periode ziek, waardoor mijn aandacht zich steeds meer richtte op het onderwerp “ziekte en gezondheid”. Na zijn overlijden begon ik steeds meer te lezen, deed verschillende Boeddhistische Sesshins en reisde over de wereld om verder te studeren. En terwijl mijn geldelijke “eigen vermogen” steeds minder werd, werd een ander eigen vermogen steeds groter. Maar dan een vermogen dat ECHT is. Ik ontwikkelde een nieuw begrip van wie wij zijn als mens, schreef het boek Wessel en kreeg een nieuwe bedoeling met mijn bedrijf DataCare.

In 2017 werd ik lid van het Learning GNM Teacher Team van Caroline Markolin PhD en besteedde ik veel tijd aan de vertaling van Caroline’s website naar www.germaansegeneeskunde.nl, de domeinnaam die ik erfde van Bert van Grondelle, waar ik ook verschillende GNM-seminars bij heb gevolgd. Langzamerhand verlegde ik mijn focus weer terug naar DataCare en stuurde ik, met een nieuwe visie en nieuwe energie, de ontwikkeling aan van een nieuwe generatie software; EduMaps, een applicatie waar leerlingen in een eigen ritme leerroutes kunnen bewandelen. Ook zijn we met EduMaps minder afhankelijk van de standaardboekjes en daarmee van het “standaardverhaal”, omdat scholen zelf hun content, leermiddelen en lessen kunnen koppelen. Dit stelt ons in staat om ook te verwijzen naar alternatieve en nieuwe zienswijzen, over bepaalde onderwerpen. En dat is hard nodig!

Met de Authentic Living Academy probeer ik hetzelfde te bereiken voor docenten als wat ik met EduMaps voor leerlingen doe: een platform creëren waar alternatieve en nieuwe zienswijzen voor het Onderwijs en de Jeugdzorg een kans krijgen.

Arjen Lievers

December 2020