Basso walks

Korte Vlogs en Blogs over German New Medicine® – GNM – Germaanse Geneeskunde
… en meer

" Go on doing with your pen what in other times men have done with their swords."
— Thomas Jefferson (In a letter to Thomas Paine)

EduMaps

De muur moet vallen

Soms droom ik over hoe de EduMap Store er over een paar jaar uit zal zien. Als de App Store van het onderwijs. Een online platform met honderden, misschien wel duizenden EduMaps en LessPapers (leerroutes en lessen), die door scholen, instellingen, specialisten, brancheorganisaties en bedrijven zijn ontwikkeld en beschikbaar zijn gesteld. Die de scholen en instellingen eenvoudig kunnen activeren in de eigen EduMaps-omgeving, om leerlingen, studenten en cliënten daarop in te schalen, waarna EduMaps een navigatiesysteem wordt op die “onderwijslandkaart”. De inhoud van de LessPapers (instructievideo’s, werkbladen en opdrachten) wordt straks ook in Prove-It, de persoonlijke leeromgeving van de leerling getoond, die bepaalde gedeelten van de route, die al passend is, ook in een eigen ritme kan afleggen!

In die droom gaan leerlingen niet meer naar Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO, maar NAAR SCHOOL, waar ze per vak een eigen route bewandelen. EduMaps clustert de leerlingen groepsdoorbroken op streefniveau en biedt automatisch de bijbehorende leermiddelen aan. Leerlingen inspireren elkaar met presentaties, die de leerkracht van de toekomst goedkeurt, waarna dat gedeelte van de leerroutefase wordt afgesloten. De meeste toetsen zijn afgeschaft en een lerarentekort is er ook niet meer. Veel standaardlessen kunnen via Prove-It worden gevolgd, de leerkracht is de manager en coach. Hij/zij monitort de leerlingen op de route, begeleidt op individueel niveau en geeft les aan kleine instructiegroepen, maar haalt vooral de wereld in huis, laat bewegingsonderwijs en muziek door vakdocenten doen en gaat met de leerlingen de boer op. In de tijd die over is spijker je bij om, zoals de Pruisische koning Frederik de Grote zou zeggen, nieuwe waarheden te ontdekken en bestaande vooroordelen los te laten. Het laatste wat je wilt is je leerlingen beperken met je eigen belemmerende overtuigingen!

Enkele honderden scholen en instellingen maken inmiddels gebruik van een product uit de EduMap Store. We gaan het toevoegen en publiceren van LessPapers in de komende weken nog makkelijker maken. Met het concept “Prove-It” schieten we in het PO/SO-traject minder scherp, maar we dromen er wel van en het ligt voor het grijpen. Mocht er een VO-school zijn die ons bij de ontwikkeling daarvan wil helpen, dan houden we ons aanbevolen. Neem a.u.b. contact met ons op.

Het plaatje van deze post verwijst naar een verhaal uit een boek waar ik vroeger vaak in moest lezen. Het gaat over de muur van Jericho, die instort, net zoals de Berlijnse muur ook viel toen de druk te groot werd. In het onderwijs staan ook muren. De overheid zit er te kort op en de grote ICT bedrijven en uitgeverijen hebben een te dikke vinger in de pap. De managerscultuur en het “sturen op data” resulteert in een kille afrekencultuur en de methoden zijn gekleurd en eenzijdig. Onze kinderen zijn er niet bij gebaat. Daarom moéten ze vallen, want pas dan kunnen we de volgende stap maken. Maar ze worden zwaar bewaakt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

css.php
Wandelen met Basso
Marathon van Berlijn

Ik werd op mijn 22e als zij-instromer toegelaten tot de Pabo in Doetinchem. Tot dan toe was ik industrieel uitbener op een vleesverwerkingsbedrijf, zonder vooropleiding. Na de Pabo heb ik me ingeschreven voor de studie Geschiedenis op de Universiteit van Nijmegen. Om die studie te bekostigen werkte ik op een onderwijsinstituut, waar ik middelbare scholieren begeleidde. Ik begon me daar ook bezig te houden met de doorontwikkeling en verkoop van een leerlingvolgsysteem voor Speciaal Onderwijs. Al snel kreeg ik de kans om de software-afdeling van dat instituut over te nemen. Ik besloot toen om mijn studie Geschiedenis af te breken en werd de eigenaar van DataCare. Geschiedenis bleef een passie van me, maar dan wel de “geheime geschiedenis”, waar je de ware oorzaken van gebeurtenissen vindt.

Door heel hard te werken werd DataCare rond 2008 uiteindelijk leider in de markt van het Speciaal Onderwijs, maar toen onze toenmalige applicatie “end of life” was vond ik het moeilijk om een goede opvolger te maken. Bovendien werd mijn broer in die periode ziek, waardoor mijn aandacht zich steeds meer richtte op het onderwerp “ziekte en gezondheid”. Na zijn overlijden begon ik steeds meer te lezen, deed verschillende Boeddhistische Sesshins en reisde over de wereld om verder te studeren. En terwijl mijn geldelijke “eigen vermogen” steeds minder werd, werd een ander eigen vermogen steeds groter. Maar dan een vermogen dat ECHT is. Ik ontwikkelde een nieuw begrip van wie wij zijn als mens, schreef het boek Wessel en kreeg een nieuwe bedoeling met mijn bedrijf DataCare.

In 2017 werd ik lid van het Learning GNM Teacher Team van Caroline Markolin PhD en besteedde ik veel tijd aan de vertaling van Caroline’s website naar www.germaansegeneeskunde.nl, de domeinnaam die ik erfde van Bert van Grondelle, waar ik ook verschillende GNM-seminars bij heb gevolgd. Langzamerhand verlegde ik mijn focus weer terug naar DataCare en stuurde ik, met een nieuwe visie en nieuwe energie, de ontwikkeling aan van een nieuwe generatie software; EduMaps, een applicatie waar leerlingen in een eigen ritme leerroutes kunnen bewandelen. Ook zijn we met EduMaps minder afhankelijk van de standaardboekjes en daarmee van het “standaardverhaal”, omdat scholen zelf hun content, leermiddelen en lessen kunnen koppelen. Dit stelt ons in staat om ook te verwijzen naar alternatieve en nieuwe zienswijzen, over bepaalde onderwerpen. En dat is hard nodig!

Met de Authentic Living Academy probeer ik hetzelfde te bereiken voor docenten als wat ik met EduMaps voor leerlingen doe: een platform creëren waar alternatieve en nieuwe zienswijzen voor het Onderwijs en de Jeugdzorg een kans krijgen.

Arjen Lievers

December 2020